CREATIVE VALLEY

on Sep 13 in Client Records, Slider by admin

Creative Valley breekt met zo ongeveer alle heersende conventies. Gebouwd in een periode van diepe recessie, maar direct na oplevering gevuld met gelijkgestemde bedrijven. Bedrijven die vernieuwend denken en werken. Niet alleen stond Doorn & Roos mede aan de wieg van de ontwikkeling van het gebouw en het gedachtegoed erachter, we hebben er samen met Cultural Oil en het PR bureau vooral ook voor gezorgd dat er veel over gesproken werd.


De werkomgeving als ecosysteem.


Creative Valley is tot stand gekomen door co-creatie tussen gebruikers, de ontwikkelaar NIC, architect Monk en adviseurs van het nieuwe werken Ynno. Deze samenwerking leidde niet alleen tot een bijzonder gebouw. Er kwam een groter gedachtegoed uit voort dat wij hebben samengevat in ‘Het Manifest voor de Werkomgeving als Ecosysteem’. Een gedeelde visie dat bouwen van kantoren echt anders moet én kan. Creative Valley is daar het bewijs van.

thewayweworktoday.com.


Waar Creative Valley het fysieke bewijs is van “the way we work today”, hebben we met thewayweworktoday.com een online podium ontwikkeld waar Architectuur, New Ways of Working, Technologie, Interieur Design en Behavioural Studies elkaar ontmoeten. Het is een levende en organische plek waar (inter)nationale opvattingen, visies, meningen en voorbeelden rondom “werkomgeving als ecosystemen” een plek krijgen.

Een stroom van berichtgeving.


De combinatie van het manifest, het portal en natuurlijk Creative Valley zelf, was de basis van een stevig PR offensief, wat nationaal en internationaal werd opgepikt door landelijke dagbladen, blogs, radiostations, magazines, digital communities en social media.