Per 2021 zijn de mogelijk subsidies en fiscale regelingen voor duurzaam ondernemen bijgewerkt. Komt u in aanmerking voor een subsidie of regeling? Veel duurzame investeringen leveren u financieel voordeel op. We zetten de belangrijkste van 2021 op een rij.

Welke subsidies voor energiebesparing en verduurzaming zijn er in 2021?

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Wilt u duurzame energie opwekken? Dan kunt u de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aanvragen. Eind 2020 is de subsidie opengesteld voor een breed scala aan technieken die de CO2-uitstoot verminderen.

Nieuw sinds 2021 is dat MKB-bedrijven en kleinverbruikers subsidie kunnen aanvragen voor zonnepanelen en windmolens. Veruit de meeste aanvragen tot nu toe zijn voor de opwek van zonne-energie.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
Als u inzet op innovatieve technologie om CO2 te verminderen, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, voor pilots en demonstratieprojecten gebruik maken van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Het budget voor 2021 is ruim 76 miljoen.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)
De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) subsidie is bedoeld voor bedrijven die op grote schaal duurzame energie opwekken of dat van plan zijn. In 2020 werden de meeste aanvragen voor zonnepanelen aangevraagd en een hoog bedrag voor CO2-afvang en opslag. Het is nog niet bekend of en wanneer de subsidie in 2021 beschikbaar komt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *