Nederland heeft gestemd en wacht op de formatie. Maar hoe staan de 6 grootste politieke partijen tegenover het onderwerp energietransitie? In dit overzicht leest u de belangrijkste standpunten van de partijen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

VVD
De VVD wil het huidige klimaatakkoord en de afspraken uit het Verdrag van Parijs nakomen. Naast inzetten op windenergie op zee en zonne-energie op daken, ziet de partij kernenergie als een goede energiebron. Daarnaast wil de partij subsidie beschikbaar maken voor Carbon Capture & Storage en het gebruik van kolen verbieden vanaf 2030.

Inzetten op kernenergie
Belastingheffing voor vervuilende grootverbruikers
Aanhouden van afspraken in het Klimaatakkoord
Toegang geven van het MKB aan het Warmtefonds (financiering van verduurzaming van woningen)

D66
De D66 vindt het belangrijk om voorop te lopen in de energietransitie. Daarom streeft de partij ernaar om de doelstelling van het Klimaatakkoord te verhogen naar 60% CO2-vermindering in 2030. D66 wil de industrie helpen sneller te verduurzamen en investeren in CO2-technieken. Als het aan de partij ligt, sluiten de kolencentrales eerder dan gepland.

Inzetten op windenergie op zee en zonne-energie
Beperken van de rol van biomassa
Niet inzetten op kernenergie
Vrijstellen van energiebelasting voor opslag
Inzetten op warmte-koude opslag (link naar lidl)
Instellen hogere subsidies per isolatiemaatregel

PVV
Als het aan de PVV ligt, stoppen we met de klimaatwet, het Klimaatakkoord en het Energieakkoord. De partij wil daarnaast duurzaamheidssubsidies afschaffen en kerncentrales bijbouwen. Ook wil de PVV niet inzetten op biomassa, zonneparken en windturbines en lagere energielasten voor burgers.

Stoppen met Klimaatakkoord
Afschaffen van de CO2-heffing
Afschaffen van duurzaamheidssubsidies
Bouwen van kerncentrales

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *